Že od leta 1995

Vzreja in predelava postrvi

Inovativne tehnologije

Za kakovostnejšo prehrano

O ribogojnici LIBO


Ribogojnica LIBO smo družinsko podjetje, ki se ukvarja z vzrejo, predelavo in prodajo postrvi.

Zgodbo o ribi LIBO sta leta 1995 začela pisati mama Lidija in oče Boris, ko sta zgradila prve vzrejne bazene in dve leti kasneje vanje naselila prve postrvi. Sprva sta ribe vzrejala predvsem za namene poribljavanja vodotokov, z leti pa se je vse bolj začel večati delež prodaje restavracijam, ribarnicam in večjim trgovskim centrom. V letu 2011 sta ob ribogojnici zgradila novo vališče za lastno vzrejo zaroda in nove vzrejne bazene za mladice.

S svojo vztrajnostjo in delavnostjo sta bila vzor tudi nama z bratom, ki sva pri delu v ribogojnici sodelovala že od samega začetka, v letu 2017 pa sva ob preoblikovanju podjetja prevzela tudi vodenje podjetja. Zdaj sta v poslovanje podjetja vključeni tudi najini življenjski sopotnici, ki skupaj z nama nizata nova poglavja v zgodbi o naši ribi LIBO.

V letu 2019 smo zaključili investicijo v proizvodni obrat za predelavo postrvi. Novi prostori nam bodo omogočili lažje in prijaznejše pogoje za delo, večji obseg predelave, poleg tega pa nam bodo omogočili proizvodnjo novih predelanih ribjih izdelkov.

V začetku leta 2020 smo postali novi najemniki ribogojnice na lokaciji Reka, v občini Cerkno. Ribogojnica se nahaja v neokrnjeni grapi potoka Sevnica. Izvirsko čista voda iz potoka je osnova za proizvodnjo visoko kakovostnih postrvi. Ribogojnica ustreza pogojem, ki omogočajo vlaganje rib v komercialne ribnike in športno-ribolovne vode.

V letih 2021 in 2022 imamo plan investirati v izgradnjo nove visokotehnološke ribogojnice na novi lokaciji. Nova ribogojnica bo že v začetku zasnovana tako, da bo okoljsko prijazna in bo omogočala učinkovito rabo naravnih virov.

Naše osnovno poslanstvo je vzreja kakovostne postrvi. Zato poleg naravnih danosti, ki nam jih daje neokrnjena reka izrednih kvalitet, za vzrejo uporabljamo tudi najkakovostnejšo ribjo krmo. Kakovost svojih postrvi redno preverjamo z analizami kot so analiza na vsebnost težkih kovin v ribjem mesu in biokemijska analiza ribjega mesa. S svojimi proizvodi sodelujemo tudi na senzoričnih ocenjevanjih ribjih izdelkov. Poleg tega v celotnem proizvodnem procesu strogo sledimo načelom sistema HACCP, ki je redno nadzorovan s strani pristojnega veterinarskega inšpektorja. Proizvodne procese pa nenehno izboljšujemo in jih nadgrajujemo z inovativnimi tehnologijami, ki izboljšujejo proizvodne procese in sledijo okoljski prijaznosti.

Naša vizija je dvigniti zavest potrošnika o pomembnosti lokalno vzrejene ribe in aktivno prispevati k povečanju potrošnje lokalnih ribjih izdelkov. Z vzrejo kakovostne ribe, katere kakovost redno preverjamo z različnimi analizami ribjega mesa si želimo potrošniku dokazati, da je naša postrv kljub temu, da je vzrejena v ribogojnici v marsikaterem pogledu lahko boljša od ribe iz prostega ulova in zato zelo dobrodošla v naši prehrani in koristna za naše zdravje.


Matija in Matevž

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

RIBOGOJNICA LIBO D.O.O.
Gorenja Trebuša 113 a
5283 Slap ob Idrijci
SLOVENIJA
Matična številka: 8095795000
ID za DDV: SI32689136
TRR pri Novi Kreditni banki Maribor
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
IBAN SI56 0475 3000 3425 653
SWIFT KBMASI2X